0(0)

3 công thức viết nội dung thu hút trên social media cho SME

Topics for this course

14 Lessons

3 Công thức viết nội dung

Bài 1: Tổng quan về Social06:59
Bài 2: Facebook Social chiếm ưu thế03:53
3. Content là gì02:20
Bài 4. Các dạng Content6:48
Bài 5: Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ2:53
Bài 6: Nghiên cứu công chúng mục tiêu2:26
Bài 7: 10 nhu cầu và 4 cấp độ biểu hiện8:24
Bài 8: Nghiên cứu thị trường, ngành và đối thủ4:47
Bài 9: 4 kĩ năng cần phải có6:20
Bài 10: 11 công thức sáng tạo ý tưởng4:15
Bài 11: Công thức sáng tạo ý tưởng3:17
Bài 12: Ý tưởng từ lý thuyết đến thực tế3:07
Bài 13: Tích lũy ý tưởng vô tận3:43
Bài 14: Thông điệp và thông điệp cốt lõi4:28

About the instructor

0 (0 ratings)

1 Courses

2 students

Free