0(0)

Phát âm tiếng anh

Topics for this course

12 Lessons

Phát âm

Âm a dài00
Âm au00
Âm e00
Âm er00
Âm ia00
Âm oi00
Âm ou00
Âm ơ dài00
Âm ei00
Nguyên âm i dài00
Nguyên âm o dài00
U dài và U ngắn00

About the instructor

0 (0 ratings)

2 Courses

3 students

Free