1. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ “ĐÀO TẠO VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP”

Văn hoá doanh nghiệp không chỉ là kim chỉ nam cho ứng xử trong nội bộ Công ty mà còn là nguồn lực doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh thu hút nhân sự chất lượng và tạo nền tảng phát triển bền vững. Đó chính là lý do tại sao văn hoá doanh nghiệp được xem là bước đi đầu tiên, quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân sự và hình thành giá trị cốt lõi của mỗi tổ chức.

 • Văn hóa doanh nghiệp là công cụ triển khai chiến lược
 • Văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc sẽ tạo động lực làm việc và tinh thần đoàn kết cho người lao động.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt
 • Là nguồn lực bền vững, tài sản vô hình của doanh nghiệp
 • Thu hút và giữ chân nhân tài
 • Tạo bản sắc, “tính cách” của tổ chức, phân biệt tổ chức này với tổ chức khác
 • Thấu hiểu văn hóa doanh nghiệp, cán bộ nhân viên hiểu được Tầm nhìn,
 • Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi của tổ chức mình đang làm việc, từ đó thấy được cơ hội phát triển nghề nghiệp, xác định mục tiêu công việc rõ ràng.
 • Văn hóa nội bộ gắn bó, đoàn kết, sẽ giảm xung đột
 • Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố chi phối hầu hết mọi kết quả của doanh nghiệp, trong đó có mục tiêu kinh doanh, nhân sự và trách nhiệm xã hội.

Đất Xanh Miền Tây kế thừa tôn chỉ mục đích, Giá trị cốt lõi của Tập đoàn Đất Xanh đồng thời đang kiến tạo những nét văn hóa riêng giàu bản sắc, đây chính là lý do Công ty thu hút hơn 1.200 nhân sự đang làm việc và cống hiến.

2. ĐỐI TƯỢNG HỌC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Đối tượng học: Nhân viên tân tuyển và những bạn chưa tham gia học bổ sung..

3. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

 • Văn hoá Tập Đoàn Đất Xanh:
  • Lịch sử hình thành – Người sáng lập
  • Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
  • Hệ thống công ty thành viên
  • Các nhóm ngành đang kinh doanh
  • Thành tựu đạt được
 • Văn hoá Đất Xanh Miền Tây
  • Lịch sử hình thành – Người sáng lập
  • Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
  • Hệ thống công ty thành viên
  • Thành tựu đạt được
  • Các hoạt động xã hội và nội bộ
  • Quy định và chế tài.

4. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA KHÓA HỌC

Học viên tham gia lớp đào tạo này sẽ đủ điều kiện lên Học việc có lương (Học việc Bậc 2). Đồng thời, học viên sẽ trải qua 4 phần thi gồm: Văn hóa doanh nghiệp, Trắc nghiệm kỹ năng, Tư vấn trực tiếp (kiến thức dự án), Thao tác CRM và Mail. Sau khi thi Đạt 4 nội dung này, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo Chuyên viên tư vấn Bất động sản do Đất Xanh Miền Tây cấp.

Giấy chứng nhận là cơ sở để học viên trở thành Nhân viên chính thức của Công ty. Ngoài ra, khi kiến thức, kỹ năng được trau dồi, thái độ làm việc tích cực, thì cơ hội từ một Nhân viên chính thức trở thành quản lý, hoặc Chuyên viên, Chuyên gia bán hàng của Đất Xanh Miền Tây hoàn toàn nằm trong tay bạn.

GIẢNG VIÊN ĐỨNG LỚP

TBP Đào tạo & Tuyển dụng
Nguyễn Thị Thuỳ Linh